Aito Support -
ilmasto

Aito Supportin palveluilla ekotekoihin

Digipäästöt ovat isompi ongelma kuin lentoliikenne

Suomessa on viimeisten vuosien aikana otettu käyttöön noin 2 miljoonaa uutta älypuhelinta vuosittain (mm. Horn 2020). Määrä on Suomessa ja globaalisti kasvussa pitkälti johtuen laitteiden kehittymisestä palvelemaan käyttäjiä yhä paremmin sekä ammatillisissa että vapaa-ajan käyttötarkoituksissa.

On arvioitu, että digilaitteet, internet ja näihin liittyvät järjestelmät tuottavat nykyisin enemmän päästöjä kuin esimerkiksi lentoliikenne (https://yle.fi/aihe/a/20-10002097). Edellisistä syistä johtuen digilaitteiden elinkaaren aikaisiin ilmastovaikutuksiin on pyrittävä vaikuttamaan uusin keinoin. Aito Support on kiertotalouden palveluja tälle sektorille kehittävä kasvuyritys. Yrityksessämme työskentelevät asiantuntijat ratkovat päivittäin satoja älylaitteisiin liittyviä  ongelmia ja pidentävät laitteiden elinkaaria monin eri tavoin.

Digi

Aito Support Ilmastoraportti

Mobiililaitteiden elinkaaren aikaisiin ilmastovaikutuksiin voidaan merkittävästi vaikuttaa asiantuntevalla korjaamisella

Green Carbon analysoi vuonna 2021 tehdyssä selvityksessä Aito Supportin Samsung-mobiililaitteille tekemillä tyypillisillä korjaustoimenpiteillä aikaansaadut päästövähenemät olettamalla, että laitteiden elinkaarta saadaan pidennettyä vuodella. Analyysissa nojattiin tutkittuun kansainväliseen tietoon ja sovellettiin tunnettua elinkaarimallia. Analyysi osoitti, että laitteiden korjaaminen vähentää päästöjä 3-24%. Yhden korjauksen aiheuttama hiilidioksidiekvivalenttivähenemä vaihtelee 2-20 kilon välillä. Käytännössä useimmilla eri korjaustavoilla elinkaaren pitenemä on yleensä pidempi kuin vuosi, mikä entisestään lisää huoltotoimenpiteiden positiivisia ilmastovaikutuksia.

Huollolla edistetään YK:n kestävän kehityksen tavoitteita

Aito Supportin huoltotoiminnan voidaan todeta edistävän YK:n kestävän kehityksen tavoitteita erityisesti vastuullisen kuluttamisen osalta. Jokainen huoltotoimenpide on samalla ilmastoteko ja vuositasolla toimenpiteiden yhteisvaikutus merkittävä

Mobiililaitteen elinkaaren aikaiset ilmastovaikutukset

Mobiililaitteen elinkaaren aikaisia ilmastovaikutuksia on selvitetty laajasti eri tutkimuksissa. Raaka-aineiden hankinnan ja käytön sekä valmistuksen aiheuttamat päästörasitukset ovat suurimpia tekijöitä. Huomattavaa on, että laitteiden käyttäminen on toiseksi suurin tekijä laitteen elinkaaren aikaisessa ilmastovaikutuksessa. Tämän vuoksi laitteiden huolellinen käyttäminen ja niistä huolehtiminen ovat tärkeitä tekijöitä ilmastovaikutusten kannalta.

Kännykän osien vaikutus valmistamisen päästöihin

Kuten elinkaaren aikaisista ilmastovaikutuksista nähdään raaka-aineiden käyttö ja valmistus rasittavat ilmastoa eniten. Yksittäisten osien tarkastelusta nähdään, että laitteen piirikortti, näyttö, virtapiiri ja kamera aiheuttavat eniten päästöjä valmistusprosessissa. Tämän vuoksi laitteiden syvällinen tuntemus, valmistajan ohjeet sekä harkinta varaosien käyttämisessä nousevat merkittäviksi tekijöiksi ilmastovaikutusten kannalta.

Tee kanssamme Aitoja ekotekoja

Älylaitteiden käytöstä voidaan tehdä vielä paljon nykyistä ekotehokkaampaa. Keskeistä on varmistaa laitteen elinkaaren pidentyminen sekä laitteen käytössä että sen erilaisissa vikatilanteissa. Aito Support on Samsungin älylaitteiden huoltamisen markkinajohtaja ja käyttämällä palvelujamme voit olla varma, että vaikutat ilmastotyöhön parhaalla mahdollisella tavalla.

Mitä sinä voit tehdä?

  • Käytä vain valtuutettua huoltoliikettä, jossa huoltotoimenpiteet tehdään vastuullisesti.
  • Huolehdi älylaitteestasi, käytä vain alkuperäisiä lisätarvikkeita, esim. latureita joilla varmistetaan laitteen turvallinen käyttö.  Suojaa myös laitteesi näyttö.
  • Tuo laitteesi säännöllisesti tarkastuksiin joissa voimme varmistaa, että laitteesi toimii kuten pitääkin. Näin jatkamme laitteesi käyttöikää.
  • Kun on aika hankkia uusi laite tule käymään meillä – avullamme löydä sekä uutuudet että kierrätetyt laitteet ja kumpaankin aina juuri sinulle hyödyllisimmät lisäturvat ja -palvelut.

Tervetuloa keskustelemaan kanssamme miten voimme auttaa sinua, perhettäsi ja yritystäsi tai organisaatiotasi toimimaan älylaitteiden kanssa yhä ilmastoystävällisemmin!

Jos haluat, että olemme sinuun yhteydessä niin jätä yhteydenottopyyntö tästä.